Vilkår og personvern

To read our Terms in English, please click here.

Brukervilkår og betingelser for kjøp i vår nettbutikk

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt hos oss. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få beskjed om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Kaffe

All kaffe på vår nettside selges som hele bønner. Vi sender alltid den ferskeste kaffen som er tilgjengelig.

Kundebeskyttelse

Norske kunder er dekket av Forbrukerkjøpsloven når de handler fra Tim Wendelboe AS på nett. Angrettloven gjelder ikke når man kjøper mat- og drikkeprodukter som blir dårligere over tid – kaffe faller inn i denne kategorien. Kunder bosatt i EU- og EØS-land er dekket av gjeldende EU-lovgivning. Alle internasjonale pakker sendt med DHL er forsikret gjennom DHL.

Betalinger

Vi aksepterer betalinger med VISA og Mastercard.

Priser

Alle priser på produkter som sendes internt i Norge er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet. Bestillinger som skal sendes ut av Norge selges uten tillegg av norsk merverdiavgift.

Sending og forsinkelser

Sending skjer på den måten som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Estimert tidsbruk for levering gjennom de ulike fraktalternativene våre finner du i vår FAQ’s. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve erstatning.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Angrerett

I henhold til angrerettloven har du som forbruker rett til å angre ditt kjøp innen 14 dager etter at du mottok varene. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema. Returkostnadene som kommer av å påberope seg angreretten er det forbrukeren selv som betaler for.

Vær oppmerksom på at denne angreretten ikke gjelder for tilsendt kaffe, jf. angrerettsloven § 22.

Benyttelse av angreretten

Dersom du som kunde skal kunne benytte deg av angreretten må du selv ta kontakt med oss innen 14 dager etter at varen er mottatt eller ankommet hentested, og tydelig stadfeste at du benytter deg av angreretten. Vi vil på bakgrunn av det behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter, iht. angrerettloven (*ref. 14 dagers fristen nevnt i angrerettloven § 21).

Passiv benyttelse av angreretten

Dersom du ikke henter ordren på eventuelt hentested, eller ikke tar kontakt med oss og tydelig stadfester at du vil benytte angreretten, vil dette ikke gi oss tilstrekkelig indikasjon om hvorfor pakken ikke er hentet eller kunne godta dette som bruk av angreretten. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 21 og § 23, og mister således retten til å gå fra avtalen.

Personvern

Tim Wendelboe AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de.

Denne personvernerklæringen gjelder for: https://timwendelboe.no/

Personopplysninger vi samler inn og behandler er følgende kategorier:

  • Kontaktinformasjon: navn, adresse, telefonnummer og epostadresse
  • Betalingsinformasjon: transaksjonsinformasjon og betalingsmiddel
  • Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsopplysninger
  • Kundeaktivitet: Lese- og kjøpshistorikk fra nettside og/eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut, samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: Se vår informasjon om cookies ved å trykke på den grønne «cookies» knappen vår nederst i venstre hjørne på nettsiden

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Dersom vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder: Google Analytics. 

Hvordan vi bruker personopplysningene:

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er samtykke.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk, konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er samtykke av bruk av cookies og data som er lagret for å overholde rettslige forpliktelser.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er samtykke av bruk av cookies.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å benytte noen av dine rettigheter i forbindelse med personopplysninger hos oss, ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt via vårt kontaktskjema for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger når du selv ønsker. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som er pålagt å beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som f.eks. bokføringsloven) ikke vil bli slettet før lovpålagt periode for oppbevaring av denne dokumentasjonen er utløpt.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger (cookie erklæring).

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra til oss gjennom vårt kontaktskjema. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Shopping Basket
Scroll to Top